Categoriearchief: Uncategorized

Privacyverklaring

———————————————————————————-

Privacyverklaring weblogs

In verband met de nieuwe Europese privacyrichtlijnen lijkt het me juist u te vragen of u er prijs op stelt ook in de toekomst te worden geïnformeerd over eventuele nieuwe publicaties/posts op:
https://www.coolsma.net/Brazilieblog/
https://www.coolsma.net/Memorie/
Stelt u er prijs op abonnee te blijven, dan hoeft u niet te reageren.
Wilt u geschrapt worden als abonnee, wilt u me dan een e-mail sturen op het adres comm@coolsma.net  met als onderwerp: Afmelding weblog

———————————————————————————-

In verband met bescherming van de privacy via dit weblog verklaar ik, Constant Willem Coolsma, beheerder van dit weblog, het volgende.
Op of in het kader van dit weblog worden slechts persoonlijke gegevens (data) bewaard die door bezoekers van dit weblog zelf zijn verschaft en ingevoerd, hetzij om zich op dit weblog te abonneren (naam en e-mailadres), hetzij behorend bij door hen ingezonden reacties (eveneens naam en (niet te publiceren) e-mailadres en/of websiteadres).
Met inschrijving als abonnee en/of met het inzenden van een reactie verklaart de abonnee of indiener zich impliciet akkoord met het opslaan van de verschafte gegevens in de al of niet openbaar zichtbare bestanden die tot dit weblog behoren.
Deze gegevens kunnen uitsluitend door de beheerder worden benaderd en/of bewerkt. Derden kunnen alleen de ingezonden reacties en de naam van de inzender inzien. Zij hebben geen andere rechtmatige toegang tot deze gegevens en kunnen die ook niet aftappen of gebruiken. Indien een inzender van een reactie haar of zijn persoonlijke gegevens verwijderd wil hebben, zal de beheerder van het weblog op verzoek van de inzender de gehele reactie en de persoonsgegevens van het weblog zo mogelijk direct, maar in ieder geval op een redelijk geachte termijn verwijderen.
De beheerder van het weblog is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor misbruik dat buiten zijn schuld of medeweten van persoonsgegevens (data) is of wordt gemaakt.

Idee om warm voor te lopen

KoffieOp de site van Rob Alberts, blogger uit Amsterdam-ZuidOost, werd ik geattendeerd op een voor mij nieuw fenomeen: uitgestelde koffie. De naam deed me in eerste instantie denken aan de koffie die in de thermoskan achterblijft en na een uur of twee niet erg lekker meer is. Maar als je leest waarom het gaat, dan is het iets om warm voor te lopen.
Als bezoeker van een café of restaurant waar je zelf een kop koffie gaat genieten betaal je meteen voor een of meer ‘uitgestelde koffies’, voor mensen wier portemonnee het niet toelaat zich even te komen verwarmen. KoffieRob Alberts gaf er ook de link bij van een site waar je kunt zien welke etablissementen er in Nederland aan meedoen. Van harte aanbevolen!

Dit weblog verandert

Dit weblog ben ik begonnen om af en toe iets te schrijven over wat ik van (de gang van zaken in) Nederland vind. Ik heb daartoe maar een enkele keer de behoefte gevoeld, ook omdat ik de indruk kreeg dat maar heel weinig mensen mijn schrijfsels voldoende de moeite waard vonden om ze te lezen.

Mede door het weblog van mijn vriend Bert Ernste (van harte aanbevolen: http://berternste.wordpress.com/) had ik af en toe ook wel de lust wat herinneringen vast te leggen. Dat ga ik nu ook op dit weblog doen.

De inhoud wordt dus wat gevarieerder en ik hoop hier vaker van me te laten lezen.

Mijn ‘Braziliaanse’ weblog blijft gewoon bestaan: http://constantino-c.blogspot.com/

Een abraço van Constant•ino

Waarom speciaal over Nederland?

In reactie op mijn eerste bijdrage aan dit weblog, over een in mijn ogen verbazingwekkend optreden van een marechaussee op Schiphol, schreef een goede vriend mij: “Ik weet wel zeker dat jij op den duur ook in Brazilië spanningen en kwesties tussen enerzijds en anderzijds zal ervaren”. Dat ‘op den duur’ had hij kunnen weglaten, want al voordat ik hier was komen wonen was me duidelijk geworden dat er hier heel wat schort aan de verhoudingen in de samenleving (in sommige opzichten veel meer dan in Nederland), aan de wijze waarop politiek wordt bedreven en aan de mate waarin het gros van de burgers invloed kan uitoefenen op de gang van zaken in de samenleving.

Toch zal ik het daarover hier niet hebben, tenzij het me nuttig lijkt om er mijn mening over omstandigheden in Nederland mee te verduidelijken. Ik heb er een goede reden voor om het hier over ontwikkelingen in Nederland te hebben: ik heb mijn hele volwassen leven lang in Nederland het kiesrecht uitgeoefend en ook nu nog mag ik in Nederland mijn democratische rechten uitoefenen. Daarom voel ik mij nog steeds tot op zekere hoogte medeverantwoordelijk voor de politieke en maatschappelijke gang van zaken in Nederland. Bovendien merk ik ook vanuit Brazilië dat Nederland nog steeds niet heeft afgeleerd het vingertje van de schoolmeester op te steken als het vindt dat het elders op de wereld niet goed gaat. Een land dat meent de rest van de wereld de les te mogen lezen verdient het zelf extra-kritisch te worden beoordeeld, vind ik.

Weg uit Nederland

In 2008 ben ik op mijn 72ste jaar geëmigreerd uit Nederland (NL) naar Brazilië (BR). Toen ik mijn besluit wereldkundig maakte, onder andere via discussieforums op internet, reageerden sommige mensen meteen met de conclusie: weer iemand die Nederland beu is, met zijn files, zijn ruimtegebrek, zijn intolerante houding. Maar het was beslist niet de behoefte om NL achter me te laten die me naar BR dreef. Het was voor honderd procent mijn liefde voor BR, de Brazilianen en hun leefstijl. Sedert 1995 bezocht ik BR met regelmaat en iedere keer weer had ik het gevoel hier in een warm bad te vallen.

Dat ik dus niet uit onvrede uit NL vertrok, neemt niet weg dat ik de nodige kritiek heb op omstandigheden en ontwikkelingen in NL. Tekenend is misschien dat ik in de tien maanden dat ik hier woon (en met het halve jaar dat ik hier op proef woonde in 2007 erbij is het dus al dik meer dan een jaar) geen greintje heimwee heb gekregen. Later dit jaar ga ik voor een maand terug, om familie en vrienden op te zoeken, maar ik weet zeker dat ik daarna weer heel blij zal zijn terug te kunnen naar BR.

Ik volg de ontwikkelingen in NL via kranten en nieuwsberichten die ik op internet krijg toegestuurd en via de vele telefonische en e-mailcontacten. Ik merk daarbij dat de manier waarop ik naar het nieuws over NL kijk enigszins verandert. Misschien kun je zeggen dat je blik op een samenleving waarvan je geen deel meer uitmaakt, wat kritischer wordt, misschien wat eerlijker, in ieder geval wat scherper. Je hebt minder de neiging dingen te vergoelijken om het voor jezelf acceptabel te maken dat je ermee kunt leven.

Op dit weblog zal ik af en toe iets aan de orde stellen waarvan het me de moeite waard lijkt het ter discussie te stellen. Waarmee ik duidelijk wil aangeven dat ik het op prijs zal stellen als op mijn gedachten wordt gereageerd. Vooralsnog zal dit weblog toegankelijk zijn voor mensen die ik er zelf voor uitnodig. Die beperking lijkt me nuttig om ten minste twee redenen:

1 ik wil voorkomen dat de op internet rondwarende ‘ruziezoekers’ en lieden die zich graag onbetamelijk uitlaten hier de sfeer komen bezoedelen;

2 ik heb absoluut niet de pretentie dat mijn meningen en ervaringen verdienen op bredere schaal openbaar te worden gemaakt.

Bij voorbaat dank voor reacties.

Constant(ino) Coolsma

Over mijn ervaringen in BR maak ik af en toe iets wereldkundig op een ander weblog: <http://constantino-c.blogspot.com/>